IV. Tuthaliya

IV. Tuthaliya, Hitit İmparatorluğu kralı. III. Hattuşili’nin oğludur. Yeni krallık döneminde MÖ 1236 yılında tahta geçmiştir. Annesi Puduhepa’dır. IV. Tuthaliya babasının sarayında Hattuşa’da doğmuştur.

III. Hattuşili’den sonra tahta geçme önceliği IV. Tuthaliya’nın değil ağabeyinindi. Ancak IV. Tuthaliya babası tarafından geleceğin hükümdarı olarak yetiştirildi. Kral olmadan önce kendisine önemli görevler verildi. Nerik’in Fırtına Tanrısı ile Şamuha İştarı’nın rahibi ve saray baş muhafızlığı görevlerini üstlendi.[1]III. Hattuşili’ni birçok üst dereceli devlet adamları IV. Tuthaliya’nın sarayında hizmet etmeye devam ettiler.[2]III. Hattuşili’nin kurduğu barışçıl diplomatik ilişkiler IV. Tuthaliya döneminde de devam etti. Hanedanlar arası kan bağları kuruldu. IV. Tuthaliya birinci eşi yaptığı bir Babil prensesiyle evlendi.[1] II.Ramses’e bir kız kardeşini eş olarak verdi.[1] Asur’la da barış süreci sürmekteydi. Bu süreç MÖ 1230’da Asur hükümdarı I.Tukulti-Ninhura ile yapılan Nihriya Savaşı ile son buldu. Savaşı Hitit ordusu kaybetti.[1] Bu dönemde IV. Tuthaliya tahtını kısa süreliğine kaybetmiş yerine tahtta hak iddia eden II. Muvattalli’nin oğlu Kurunta geçmiştir.[2] Bir sene sonra IV. Tuthaliya tekrar tahta çıkmıştır.

MÖ 1215 yılında IV. Tuthaliya ölmüştür.[3] Ardından III. Arnuvanda imparator olmuş ancak bir yıl sonra ölmesi üzerine tahta son Hitit İmparatoru II. Şuppiluliuma geçmiştir.[3]

2 thoughts on “IV. Tuthaliya

  1. Had the best time at this hotel. It really creates such an atmosphere as if you are on an abandoned island with untouched nature. This is a rest not only for body but for soul & mind as well.

  2. I like places where you can unite with nature. After visiting their website I chose this place for vacation and this decision was truly right. 10/10

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Select Your Language»